dinsdag 24 april 2018

Nieuwe uitgave: Stedenatlas Jacob van Deventer


Ben je geïnteresseerd in historische kaarten? Dan kun je de Stedenatlas Jacob van Deventer op je lijstje zetten. Hij kost € 99,-, dus wellicht moet je er voor sparen. Bij mij staat de atlas in mijn hoofd geprent om nog eens te bemachtigen. De recensie in de NRC ziet er veelbelovend uit. Jacobus van Deventer (geboren in Kampen) maakte zijn stadsplattegronden in het midden van de zestiende eeuw in opdracht van Filips II. De kaarten zijn voor de tijd waarin ze gemaakt zijn zeer nauwkeurig. Van Deventer paste de driehoeksmeting al toe. Filips II heeft het resultaat nooit gezien. Na het overlijden van Jacobus van Deventer in Keulen in 1575 kwamen de in drie atlassen gebundelde plattegronden na omzwervingen terecht in de Nationale Bibliotheek in Madrid. In de negentiende eeuw werden ze herontdekt en ook ook in gedeelten in facsimile uitgegeven. Alle kaarten die bewaard zijn gebleven zijn nu digitaal opgenomen. 'Het boek bevat een gedegen inleiding, elke plattegrond heeft een informatieve begeleidende tekst en aan het eind van het boek staan nog korte hoofdstukken met een overkoepelende visie over stadsontwikkeling en de verschillende vormen van de steden met een grote nadruk op de relatie met water', aldus de recensie in de NRC.
Zie ook de biografie van Jacobus van Deventer in Wie is wie in Overijssel.

dinsdag 17 april 2018

Nieuw nummer uit van Overijssels digitaal historisch tijdschrift Mijn Stad Mijn Dorp


Vandaag verscheen weer een nieuw nummer van Mijn Stad Mijn Dorp, dat zoals altijd vol staat met lezenswaardige artikelen. Uit de inleiding: 'Een historicus die gaat werken op een melkveebedrijf, dat moet wel een bijzonder boek opleveren. Een pas afgestudeerd wetenschapper gaat op zoek naar verborgen schatten in Deventer en vertelt ons over haar zoektocht en bijzondere vondsten. En hoe zit het met Davo, waar Deventer naar genoemd is: heeft hij nu wel of niet bestaan? Het magazine MijnStadMijnDorp zit weer vol met verrassende verhalen, van Lebuinus tot Willem Wilmink. Met de herdenkingen en Bevrijdingsdag in het vooruitzicht besteden we ook dit keer aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. De oud-Nijverdalse Bela Ruth Samuel Tenenholtz vertelt over het speelgoedhuis van haar vader dat als door een wonder aan de plundering van zijn ouderlijk huis ontsnapt. Het vormt daarna een teken van hoop voor een jong Joods gezin dat de gruwel van de Holocaust levenslang met zich meedraagt.'

Een greep uit de artikelen:
- Davo, de stamvader van alle Deventenaren
- Het speelgoedhuis van David Samuel
- Verborgen schatten in de Athenaeumbibliotheek
- Boerenknecht op de Bissemshofstede
- Poppenkast als symbool voor nazi-indoctrinatie
- Naar de plek van Henk Kamp
- Mini ter Kuile-Scholten: schrijfster uit Twente
- Willem Wilmink: terug naar zijn Enschedese roots

donderdag 12 april 2018

Digitale kaart verschenen met situering eeuwenoude bossen in Overijssel

Overijssel blijkt veel meer oude bossen te hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie die vandaag gepubliceerd werd. Tot voor kort werden bossen als oud beschouwd als ze op de eerste topografische kaart van 1840 zijn afgebeeld. Uit een recente inventarisatie blijkt dat in Overijssel meer dan 300 bosjes en bossen voorkomen die veel ouder zijn en waarvan de meeste al voor 1600 bestonden. 326 bossen zijn herkend als eeuwenoud bos (ondergrens 0,15 ha.), waarvan de meeste in Twente voorkomen. Ook zijn concentraties aanwezig in Zuid-Salland, het Vechtdal, op het Hoge land van Vollenhove en Paasloo-Woldberg. Het totaal oppervlak is 814 ha (gemiddeld 2,6 ha per bos), wat overeenkomt met 2,5% van al het bos in Overijssel. Assinklanden (Haaksbergen), Elbertsbosch (Delden) en Braambos (Paasloo) behoren tot de grotere bossen.

Gegevens over deze bossen met hun precieze ligging, zijn nu door de provincie toegankelijk gemaakt op de Cultuurhistorische waardenkaart. Klik in het rechtermenu op Historisch cultuurlandschap en vervolgens op Eeuwenoud bos

Lees het complete verhaal in de Nieuwsbrief Overijssels Feit van de Provincie Overijssel.


Kaart: De gemeente met het meeste eeuwenoude bos is Hof van Twente (zie omrande groene gebieden)

maandag 9 april 2018

Recent verschenen: 'Het wolfsmeisje, de zoektocht naar een verdwenen kind uit de achttiende eeuw' door Wim Coster


In de zomer van 1717 wordt in de bossen bij Zwolle een volkomen verwilderd meisje aangetroffen. Ze is uiterst schuw en stoot slechts rauwe klanken uit. Boeren weten haar met netten te vangen, waarna ‘de wilde deerne’ op kosten van het stadsbestuur wordt opgenomen in een logement. Het voedsel dat ze krijgt voorgezet, kan ze nauwelijks verdragen. Ze blijkt vriendelijk, maar niemand weet wie ze is en waar ze vandaan komt. Haar wonderbaarlijke verhaal trekt grote aandacht. In binnen- en buitenland wordt over haar gesproken en geschreven. Via haar opvallende uiterlijke kenmerken leidt het spoor uiteindelijk naar Antwerpen.

Op bijzondere wijze beschrijft Wim Coster de geschiedenis van het enige wolfskind dat Nederland heeft gekend. Het wolfsmeisje is de reconstructie van een fascinerend verhaal, maar gaat ook over religie, wetenschap en verbeelding, nieuwsgaring en gerucht, ‘wilde kinderen’ en wolfskinderen. Ga hier naar de website van de uitgever om het boek te bestellen.

Over het Wolfsmeisje wordt deze zomer een muziektheaterspektakel opgevoerd onder de titel De wilde deerne.

Bekijk hier een interview bij RTV Oost.

vrijdag 6 april 2018

Nieuwe website Deventer Boekenstad


Deventer is een boekenstad. Altijd al geweest. Volgelingen van Geert Groote schreven in de kloosters der Moderne Devotie grote aantallen handschriften over. Richard Pafraet was de eerste Deventer boekdrukker en in de zestiende eeuw werd een kwart van de boeken in de Nederlanden in Deventer gedrukt. De Athenaeumbibliotheek is de oudste stadsbibliotheek van Nederland. Uitgevers als Kluwer vestigden zich in Deventer. Deventer is een stad met veel antiquariaten. En dan is er de jaarlijkse boekenmarkt op de eerste zondag van augustus, de grootste van Europa.
Het werd dus tijd voor een overkoepelende website waar alle initiatieven op boekengebied op een plek getoond worden. Diverse partijen (boekhandel, theater, bibliotheek, VVV etc.) hebben het nieuwe digitale platform Deventer Boekenstad in het leven geroepen.

Er was trouwens ook al een website met de titel Deventer Boekenstad. Deze heeft nu een andere plek gekregen en is terug te vinden als Collecties van de Athenaeumbibliotheek. Hier is informatie te vinden over bijzondere collecties en topstukken, maar ook biografische gegevens over Deventer drukkers en auteurs.


dinsdag 3 april 2018

De bijzondere website van Harry Knipschild

Harry Knipschild was vanaf het begin betrokken bij Radio Veronica als programmamaker en presentator, was werkzaam bij diverse platenlabels en muziekuitgeverijen, schreef artikelen over popmuziek in allerlei tijdschriften. Hij ging op latere leeftijd geschiedenis studeren en studeerde af op de patriot Daendels en promoveerde met een proefschrift over een Nederlandse missionaris en martelaar in China.
In 2009 begon hij een website waarop hij zeer regelmatig, soms bijna dagelijks publiceert. De onderwerpen zijn zeer divers maar gaan vaak over (de geschiedenis van de) popmuziek, maar ook over geschiedenis in het algemeen en de missie in het bijzonder.
Harry Knipscheer kent vele artiesten uit binnen- en buitenland persoonlijk. Dat bleek ook toen hij in 2010 het eerste exemplaar van zijn boek over popmuziek Money money money aanbood aan Leo Blokhuis. Hierbij waren veel bekende Nederlandse muzikanten aanwezig. Voor de muziekliefhebber staat op zijn website een keur aan artikelen over de geschiedenis van de popmuziek. Omdat hij er zo nauw bij betrokken was lees je hier artikelen die je nergens anders zult aantreffen. De website lijkt op een mooi boek met geïllustreerde korte verhalen, dat je telkens weer even ter hand neemt.


Foto: Harry Knipschild haalt Abba af van Schiphol

vrijdag 30 maart 2018

Waar zijn de paasvuren? Kijk hier voor overzichten.


Diverse media hebben overzichten gemaakt van tijd en plaats van paasvuren in Overijssel en omstreken. Een handig overzicht staat op Overuit.nl. Je kunt hier zoeken op een kaart maar ook alfabetisch op plaatsnaam.
De Tubantia heeft een overzicht gemaakt voor Twente en de Achterhoek.
De Stentor geeft een overzicht van paasvuren in West-Overijssel en omstreken.

donderdag 29 maart 2018

Voorjaarsnummer 2018 van Overijssels online dialecttijdschrift Van over de Iessel verschenen


Het voorjaarsnummer van het online-dialecttijdschrift Van over de Iessel is verschenen. Verhalen en gedichten in het Twents, Sallands en Vollenhoofs. Dit keer een bijzondere editie. Want de verhalen en gedichten die hierin opgenomen zijn hebben allemaal een link met de Tweede Wereldoorlog. Klik hier om het te lezen.

dinsdag 20 maart 2018

Grootste partij bij gemeenteraadsverkiezingen 1931-1939


Op verzoek van de Kiesraad zijn drie historische publicaties van het CBS over gemeenteraadsverkiezingen in de jaren dertig gedigitaliseerd. Het CBS publiceert deze tabellen ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Bronnen voor deze historische verkiezingscijfers zijn de door het CBS gemaakte publicaties Statistisch overzicht verkiezingen van 1931 en 1935, beide in Den Haag bij de Rijksuitgeverij verschenen, en het ongepubliceerde handschrift Verkiezingen 1939: Prov. Staten, Gemeenteraden, stemmen en kiezers. Deze drie bronnen zijn door het CBS en de Kiesraad gedigitaliseerd en gecontroleerd.

Kijk hier voor de publicatie van het CBS, waar ook te zien is welke partijen de grootste waren in 1931, 1935 en 1939 in alle toenmalige Nederlandse gemeenten.

zondag 18 maart 2018

Waarom moesten die bomen bij Buren weg?

Ik blijf dicht bij huis deze keer. Het gaat om de buurtschap Buren bij Borne. Een paar minuten fietsen van mijn huis. Ik heb vrijwel altijd, als inwoner van Borne of van Hengelo, in de buurt van dit gebied gewoond. Eeuwenlang bleef het landschap onveranderd, tot het midden jaren tachtig door de de A1/A35 in stukken werd gesneden. Tien jaar geleden ontwikkelden Borne en Hengelo gezamenlijk het bedrijventerrein De Veldkamp. De voormalige schippersherberg Klaas aan de Brug is afgebroken, om elders herbouwd te worden - is niet gebeurd. Boerderijen werden afgebroken, waaronder de eeuwenoude Schildhoeve. Maar ja, voor onze welvaart moeten we nu eenmaal een prijs betalen. Gelukkig zijn er tunneltjes onder de snelwegen aangelegd voor fietsers en wandelaars om in Twickel te kunnen komen. En de Lemerijweg vormde een groene long tussen snelweg en bedrijvenpark met tientallen oude eiken. Het laatste wat nog over was uit een tijd die wij allen niet meer hebben meegemaakt. De afbeelding hieronder geeft aan hoe het was.


Je voelt hem al aankomen. Die bomen staan er niet meer. Die zijn vorige week omgezaagd. Waarom? Om de toekomstige bedrijven een betere zichtlocatie vanaf de snelweg te bezorgen? Om ook het laatste restje grond te kunnen verkopen? Ze flankeerden de Lemerijweg en stonden niets of niemand in de weg. De enig overgebleven aantrekkelijke wandelroute naar Twickel voor bewoners van de Bornse wijk Wensink-Zuid komt nooit weer terug. De afbeelding hieronder toont de huidige situatie.

vrijdag 16 maart 2018

Mooi artikel in Tubantia's Stad & Land over ontstaan Weitemanslanden bij Vriezenveen


De recreant die te voet of met de fiets door het gebied Weitemanslanden - gelegen tussen Vriezenveen en Geesteren - struint weet meestal niet dat dit vroeger een ontoegankelijk gebied was waar otters leefden in het moeras. En ook niet dat er met bloed, zweet en tranen een landbouwgebied van gemaakt is.

Lees het artikel van Gerard Lage Venterink in de rubriek Stad en Land in de Tubantia, dat als volgt begint: 'Moeras gebied was het ooit. Een dampige ontoegankelijke plek waar alleen spoken zich thuisvoelden. Tot een leger werklozen het in de jaren 30 in vruchtbare grond omtoverde. 85 jaar geleden nam premier Ruys de Berenbrouck de Weitemanslanden feestelijk in gebruik'.


donderdag 15 maart 2018

9.000 geografische namen toegevoegd aan Etymologiebank van het Meertens Instituut


Aan de etymologiebank, waarin de herkomst van vele woorden te vinden is, zijn 9.000 Nederlandse geografische namen toegevoegd. Het gaat voornamelijk om plaatsnamen, maar ook om wijk- en buurtnamen en enkele streeknamen. In de loop van het jaar wordt de etymologiebank nog verder uitgebreid met een groot aantal nieuwe trefwoorden.
De plaatsnamen, wijknamen, buurtnamen en streeknamen zijn afkomstig uit het onlangs verschenen boek Nederlandse plaatsnamen verklaard van Gerald van Berkel en Kees Samplonius. Zij brachten al in 1989 het Plaatsnamenboek op de markt, dat verschillende herdrukken beleefde. In de uitgave van 2007 stonden zo’n 6.500 plaatsnamen. Aan de nieuwste uitgave, verschenen in januari 2018, heeft Van Berkel er nog eens 2.500 toegevoegd. En alle 9.000 zijn nu dus ook online beschikbaar via de etymologiebank.

Lees hier het hele bericht.

dinsdag 13 maart 2018

Thema 'Overijssel verbeeld' op Mijn Stad Mijn Dorp


De website Mijn Stad Mijn Dorp van het Historisch Centrum Overijssel komt regelmatig met een nieuw thema, waarbij wordt geput uit de online collectie. Deze keer is het thema 'Overijssel verbeeld'. Het gaat hierbij niet om foto's maar om schilderijen en andere uitingsvormen.

maandag 12 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: hoe was het ook alweer in 2014


Spannende tijden voor de actieve leden van politieke partijen. Hebben ze 4 jaar lang hard gewerkt en veel bereikt, verpesten de landelijke peilingen het weer. En andere partijen krijgen vanwege goede peilingen de zetels in de schoot geworpen. De lokalen hebben geen last van landelijke peilingen. Zij hebben de wind in de rug. Worden ze 21 maart nog groter?
Hoe was het ook al weer in 2014. De lokale partijen behaalden 2819 zetels, het CDA 1495 en de VVD 1075. Zij vormden de top drie. De grootste winnaars waren de Lokale partijen, SP en D66.

Het kaartje met de grootste partijen per gemeente is van Josse de Voogd. Wie hem volgt op Twitter komt veel van dit soort kaartjes tegen. Ben je een liefhebber van geografie en statistiek in combinatie met maatschappelijke ontwikkelingen volg hem dan op Twitter.

dinsdag 27 februari 2018

400 voormalige hofhorige Twentse erven digitaal in kaart gebracht

Fryske Akademie, Stichting Kadastrale Atlas en Oudheidkamer Twente hebben samen een project uitgevoerd, waarvan het doel was om de kadastrale basislaag van 1832 in HisGis Overijssel te verrijken met de zogeheten hofhorige domeinkaarten. Daarbij gaat het om 99 pre-kadastrale manuscriptkaarten van Twentse hofhorige erven uit de periode 1770-1778. Het uiteindelijke resultaat is een site met historische informatie over de circa 400 Twentse hofhorige erven vanaf de late middeleeuwen tot de opheffing van de hofhorigheid in de eerste decennia van de negentiende eeuw.

'De erven en percelen zijn cartografisch gereconstrueerd op de kadastrale kaart van 1832, topografische kaarten, luchtfoto’s en Google Streetview. Door historische informatie zichtbaar te maken in een historisch-geografisch informatiesysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden voor lokaal en regionaal historisch onderzoek. Daarom zijn vrijwel alle onderliggende databestanden te downloaden. De site is in wezen een digitale bronnenuitgave. Voortgezet onderzoek kan openstaande onduidelijkheden en lacunes ophelderen', aldus de samenstellers.

Ga hier naar de betreffende website en zie hoe zich een paradijs voor liefhebbers van kaarten ontvouwt.


Boven: het voormalige Wensink in Borne op de plek van het huidige gemeentehuis, met deel van bezittingen in 1832.

maandag 26 februari 2018

Activiteiten voor kinderen in de voorjaarsvakantie 2018 in musea e.d. in Overijssel


Denekamp - Natura Docet Wonderryck Twente
'Valkeniers'en andere activiteiten

DeventerSpeelgoedmuseum
Diverse activiteiten/tentoonstellingen

Deventer - De Scheg
Olympische ijsspelen

EnschedeTwentseWelle
Diverse activiteiten

HengeloTechniek Museum HEIM
Doe-middag en vele andere activiteiten

HoltenNatuurdiorama
Diverse activiteiten

Kampen - Speelgoedkabinet
Speelgoed vanaf 1950

Lattrop - Cosmos Sterrenwacht
Diverse activiteiten

OmmenNationaal Tinnen Figuren Museum
Diverse tentoonstellingen

Zie voor overige activiteiten en evenementen in de voorjaarsvakantie:
Uitagenda Overijssel

woensdag 21 februari 2018

Top Twente: beste Twentse muziek aller tijden

De Tubantia heeft de verkiezing van de beste Twentse muziek aller tijden georganiseerd. Tot 1 maart kun je je 5 favorieten kiezen uit 250 artiesten en 370 liedjes. De Top Twente lijst bevat een allegaartje aan nummers van Gert Timmerman tot André Manuel en van Ilse DeLange tot Wilma. Wat de artiesten en bands gemeen hebben is dat ze uit Twente komen. Ik begrijp dan niet wat Bennie Jolink, Bökkers en Daniel Lohues, hoe goed ze ook zijn, op de lijst te zoeken hebben. Maar ja, er zijn genoeg Tukkers waaruit je kunt kiezen.

Hieronder mijn top 5

1. André Manuel - Kraaien2. Ilse DeLange - The great escape3. Herman Finkers - Koo wit de floo4. The Grand East - Shaking machine5. Jeffrey Spalburg - Hengelo-o-odonderdag 15 februari 2018

Truus Wijnen maakte Nederlands mooiste wandelroute van het jaar rond de Markeloseberg


Truus Wijnen maakt zo'n twee keer per week een wandeling, waarbij ze niet de gebaande paden zoekt. Ze beschrijft de routes en maakt veel foto's. Een aantal wandelingen zijn gebundeld in Twaalf Twentse tochten en Kuieren kijken en kieken in de Achterhoek. Binnenkort verschijnt Wandelen op de Twentse wallen.
De Wandelzoekpagina organiseerde ook dit jaar weer de Mooiste Wandeling van het jaar. Winnares werd Truus Wijnen met een wandeling rond de Markeloseberg.

Lees alles hierover op haar eigen website. En lees hier een interview met de Tubantia.

zaterdag 10 februari 2018

'Veldnamen in Nederland' van M. Schönfeld online op DBNL


Elke maand verschijnen nieuwe gedigitaliseerde titels in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Voor de liefhebber van geografie is (voor zover nog niet in eigen bezit) vanaf nu online beschikbaar de klassieker Veldnamen in Nederland. Het boek bevat uitgebreide informatie over de herkomst van allerlei geografische namen.

donderdag 8 februari 2018

Staphorsters 'rijkste' inwoners van Overijssel


Het CBS heeft cijfers geproduceerd over het gemiddeld vermogen per huishouden per gemeente in 2016. Dit wordt berekend door de waarde van bezit van onroerend goed, bank- en spaartegoeden, effectenbezit, ondernemingsvermogen en andere bezittingen bij elkaar op te tellen. Daar worden dan de hypotheek- en studieschuld en de overige schulden van afgetrokken. Over het algemeen is een stijgende lijn qua vermogen te bespeuren, vergeleken met een voorgaande peiling. Dit geldt niet voor huurders. Zij zijn er overal in vermogen op achteruit gegaan.

Het eigen vermogen per huishouden moet niet verward worden met het gemiddeld inkomen per huishouden. Eigenlijk geven deze beide samen een beter beeld. Wanneer het vermogen grotendeels bestaat uit een eigen huis, waar je graag wilt blijven wonen, heb je daar niet veel aan. Het vermogen zit in stenen, je kunt er niet van op vakantie bijvoorbeeld. Vaak komt dit vermogen na verloop van tijd in handen van de volgende generatie (erfenis) en van de staat (belasting).

Hieronder de lijst met 'rijkste' inwoners per gemeente in Overijssel:

1. Staphorst 184.200
2. Tubbergen 170.100
3. Dinkelland 160.700
4. Dalfsen 153.500
5. Wierden 118.000
6. Raalte 110.500
7. Ommen 95.300
8. Hof van Twente 88.500
9. Hellendoorn 74.900
10. Olst/Wijhe 72.600
11. Haaksbergen 71.000
12. Zwartewaterland 69.600
13. Rijssen-Holten 69.000
14. Losser 64.000
15. Hardenberg 59.200
16. Twenterand 57.200
17. Steenwijkerland 43.700
18. Borne 42.100
19. Oldenzaal 33.600
20. Kampen 30.100
21. Zwolle 14.500
22. Hengelo 13.100
23. Deventer 12.400
24. Almelo 7.000
25. Enschede 4.100


dinsdag 6 februari 2018

In voor een mysterieuze wandeling of fietstocht? Download de gratis app.


In samenwerking met de Creatieve Coöperatie en iGlow Media heeft Girbe Buist 9 wandel- en fietsroutes uitgezet die langs mysterieuze plekken in Overijssel voeren. Girbe Buist heeft al een aantal boeken geschreven over bijzondere plekken, verschijnselen en verhalen. Ook tijdens de wandelingen en fietstochten kom je langs plekken die op het eerste gezicht niets bijzonders hebben, maar waar een heel verhaal achter zit.
De gratis app is te downloaden op de website Mysterieus Overijssel of gewoon in de appstore.

donderdag 1 februari 2018

Mooie nieuwe website van Zwolse Historische Vereniging


De website van de Zwolse Historische Vereniging was al een tijdje niet meer up-to-date. Jan van de Wetering, auteur van diverse boeken op het gebied van geschiedenis, heeft de taak op zich genomen de website te vernieuwen. Met name het online kunnen bekijken van de artikelen uit het Zwols Historisch Tijdschrift maakt de site interessant. Daarnaast worden ook regelmatig (losse) artikelen en beeldmateriaal over een Zwols onderwerp toegevoegd.
Jan van de Wetering: 'De website is ingedeeld in vier categorieën: agenda/nieuws, artikelen, de pdf-versie van de oude jaargangen van het Zwols Historisch Tijdschrift en beeldmateriaal. Minstens wekelijks komt er iets nieuws op de website. Zo staat er nu een film op, over de zoektocht van een van onze redacteuren. We wisten dat de kaak van Thomas à Kempis niet in Zwolle was, maar we hadden geen idee waar die gebleven was. Uiteindelijk zijn we in Frankrijk geëindigd.' (Bron: De Peperbus)

Ga hier naar de genoemde website.

woensdag 24 januari 2018

Drinken in dialect: opnames van de zinnen van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen


In de winter van 1962 ging Willem Rensink op veldwerk in Overijssel en Drenthe. Hij was medewerker van het Dialectenbureau, zoals het Meertens Instituut toen nog heette. Rensink nam bij een aantal informanten zinnen op voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND). Het ging daarbij om meer dan 100 zinnen die een informant herhaalde in het eigen dialect. Dat het Meertens Instituut deze opnames heeft is bijzonder: voor de RND werden de zinnen in principe mondeling opgevraagd en ter plekke fonetisch genoteerd door een taalkundige.

Lees hier het hele artikel van Douwe Zeldenrust in de Nieuwsbrief van het Meertens Instituut

vrijdag 19 januari 2018

Muziek uit het oosten (100): Trio Höllenboer - Skooiers

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


'Busje komt zooo' spelen ze nooit meer. Vanaf 2010 is het duo een trio geworden en spelen ze liedties, varsies en stukkies in het Sallands dialect.

Kaart Verdedigingswerken in de Middeleeuwen uitgebreid met kastelen, landweren etc.


De liefhebber van historische kaarten kent natuurlijk allang de prachtige website Landschap in Nederland, die kaarten bevat over allerlei thema's. Een van deze thema's is Middeleeuwse verdedigingswerken in kaart. Deze kaart is onlangs uitgebreid met de weergave van kastelen, stadswallen, landweren en vliedbergen.

Kijk hier voor de kaart.

dinsdag 16 januari 2018

Nieuw nummer gratis Overijssels historisch tijdschrift Mijn Stad Mijn Dorp is uit


Er is weer een nieuw nummer verschenen van het online Overijsselse geschiedenistijdschrift Mijn Stad Mijn Dorp. Nog steeds heel bijzonder om gratis kennis te kunnen nemen van zo veel interessante artikelen, zoals:
* Een Zwolse onderofficier te voet door Europa
* Dekolonisatie van Indonesië met een oproep tot getuigenissen
* Streektaal in Overijssel: Nieuwjaarwinnen
* De Twentse horigheid verdween in het blijversrecht
* Georg Anton Blum, tuinarchitect van Overijssel
* Anneke Raven: 'De Sallandse Heuvelrug is overweldigend'
* Spookhuizen in Overijssel
* Gerrit Jan van Heek jr., vurig strijder voor behoud van de natuur
Daarnaast nog de diverse rubrieken.

vrijdag 12 januari 2018

Schatzoeken in Zwolle op 20 januari


Op 20 januari kun je in Zwolle € 250 winnen door als eerste een verstopte schat te vinden. Daartoe zul je eerst raadsels en puzzels moeten oplossen. De organisator, Jachin Letwory is maanden bezig geweest om research te doen op internet en bij het HCO in Zwolle. Hij heeft een mooie verhaallijn gevonden gerelateerd aan de Tachtigjarige oorlog. Het schatzoeken gebeurt op de fiets. Je kunt solo maar ook als duo meedoen. De kosten bedragen € 15. De start is bij The Great Escape (Westerlaan 51).
Lees hier alles over de spelregels en over hoe aan te melden etc.

dinsdag 9 januari 2018

Markelose wandelroute genomineerd voor Mooiste Wandeling 2018


Gelezen op Maarkels Nieuws:

De wandeling ‘Twentse Wallen Markelo’ die is uitgezet door Truus Wijnen is genomineerd als 1 van de 15 wandelroutes in Nederland voor de verkiezing ‘Mooiste Wandeling 2018’. Deze Markelose wandelroute loopt voor een belangrijk deel over de Kerkepaden-Tichelroutes, die door de Stichting Cultuur-Historische Elementen Rondom Markelo is aangelegd en beheerd wordt. Tot en met 4 februari kan een ieder zijn stem uitbrengen op de in totaal 15 wandelroutes in Nederland op de Wandelzoekpagina. De circa 13 km lange wandelroute die door Truus Wijnen is uitgezet, laat de wandelaar vele kenmerkende eigenschappen van het Markelose landschap beleven. Zo zijn de Markelose Berg, de Kattenberg en De Hulpe opgenomen in de route maar ook het open landschap langs de Schipbeek en het beschermde dorpsgezicht van Stokkum met zijn monumentale historische boerderijen. Ook voert de wandeltocht langs vele sporen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals het Overijssels Verzetsmonument, Duitse loopgraven en een onderduikershol.

Op de Wandelzoekpagina – die veelvuldig bezocht wordt door wandelaars – staat een grote hoeveelheid aan wandelroutes, waaronder ook diverse wandelingen van Truus Wijnen. In mei wordt haar nieuwe wandelgids ‘Wandelen op de Twentse Wallen’ uitgegeven door Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, waarin behalve de genomineerde route ook een route over De Borkeld en de Herikerberg opgenomen zijn.

dinsdag 2 januari 2018

Winternummer van Overijssels online dialecttijdschrift Van over de Iessel verschenen


Het winternummer van het online-dialecttijdschrift Van over de Iessel is verschenen. Verhalen en gedichten in het Twents, Sallands en Vollenhoofs. Klik hier om het te lezen.

Boekenmarkten en boekenbeurzen in Overijssel en in de rest van Nederland in 2018

Hieronder alle boekenmarkten van enige omvang die bij mij bekend zijn in Overijssel in 2018. Vervolgens de belangrijkste boekenmarkten en boekenmarkten op bijzondere/mooie plekken in de rest van Nederland. De lijst wordt regelmatig aangevuld.

OVERIJSSEL

Losser - Boekenbeurs op zaterdag en zondag 13 en 14 januari bij Erve Kraesgenberg van 10 tot 16 uur

Glanerbrug - Boekenbeurs op 26, 27 en 28 januari

Deventer - 18e antiquarische boekenbeurs op zaterdag 27 januari in de Bergkerk van 10 tot 17 uur


Heemse - Boekenmarkt op zaterdag 10 februari in de Aerninckhof van 10 tot 12.30 uur

Almelo - Boekenmarkt op zaterdag 17 februari bij Erve Noordik van 11 tot 15 uur

Delden - Boekenmarkt op zaterdag en zondag 17 en 18 maart van 11 tot 16 uur

Deventer - Oostnederlandse Stripboekenbeurs op zaterdag 7 april van 10 tot 16 uur

Oldenzaal - Boekenmarkt op Koningsdag 27 april van 11 tot 17 uur

Almelo - Boekenmarkt op Koningsdag 27 april van 10 tot 16 uur

Hengelo - Boekenmarkt op zondag 6 mei op Het Tuindorp van 10 tot 17 uur


Almelo - Boekenmarkt op Hemelvaartsdag 10 mei van 10 tot 17 uur

Zwolle - Boekenmarkt op de Thorbeckegracht op zondag 3 juni van 10 tot 17 uur

Deventer - Deventer boekenmarkt op zondag 5 augustus van 9.30 tot 17.30 uur

Kampen - Kamper Stripspektakel op zaterdag 18 augustus van 10 tot 17 uur

Enschede - Boekenmarkt op zondag 2 september van 11 tot 17 uur

Almelo - Boekenmarkt Erve Noordik op zaterdag 13 oktober van 10 tot 13 uur

De rest van NEDERLAND

Venlo-Blerick - Boeken- en Platenbeurs op 5, 6 en 7 januari

Den Bosch - Boeken- en Platenmarkt op 26 t/m 28 januari in de Brabanthallen

Maastricht - Antiquarian Book & Print Fair op 9, 10 en 11 maart in de St. Janskerk aan het Vrijthof


Bredevoort - Boekenmarkt in de Koppelkerk op zondag 18 maart van 11 tot 17 uur

Bredevoort - Internationale boekenmarkt op Tweede Paasdag 2 april van 10 tot 17 uur

Leiden - Antiquarenbeurs in de Hooglandse kerk op zaterdag 14 april van 11 tot 17 uur

De Bilt - Boekenmarkt op zaterdag 14 april van 10 tot 15 uur

Hoogeveen - Boekenmarkt op vrijdag 20 april en 11 mei van 10 tot 17 uur

Wageningen - Boekenmarkt met them 'oorlog' op zaterdag 21 april van 10 tot 17 uur

Heerlen - Boekenmarkt tijdens Heerlense Jaarmarkt op zaterdag 21 april van 9 tot 17 uur

Hoogwoud - Boekenmarkt Opmeer op vrijdag 4 t/m zondag 6 mei van 9 tot 16 uur

Middelburg - Boekenmarkt op zondag 6 mei van 14 tot 17 uur

Vaassen - Boekenmarkt tijdens Vaasaqua op Hemelvaartsdag 10 mei van 9 tot 17 uur

Amsterdam - Boeken op het Rokin op zondag 13 mei van 10 tot 17 uur

Doesburg - Hanze Boeken- en Kunstmarkt op zaterdag 19 mei van 10 tot 17 uur

Drachten - Boeken- en Kunstmarkt op zaterdag 19 mei van 10 tot 17 uur

Willemstad - Boekenmarkt op Eerste Pinksterdag 20 mei van 10 tot 17 mei

Bredevoort - Internationale boekenmarkt op Tweede Pinksterdag 21 mei van 11 tot 17 uur

Zeist - Boekenmarkt op maandag 21 mei van 10 tot 17 uur

IJsselstein - Boekenmarkt op zaterdag 26 mei van 10 tot 17 uur

Amsterdam - Boeken in de Beethovenstraat op zondag 27 mei van 10 tot 17 uur

Amersfoort - Boekenmarkt op zaterdag 9 juni van 10 tot 17 uur

Alkmaar - Boekenmarkt op zondag 10 juni van 10 tot 17 uur

Amsterdam - Boeken aan de Amstel op zondag 10 juni van 10 tot 17 uur

Appingedam - Damster boekenbeurs op zondag 17 juni van 10.30 tot 17 uur

Heemskerk - Boeken- en Kunstmarkt op zaterdag 16 juni van 10 tot 17 uur

Roosendaal - Boekenmarkt op zaterdag 16 juni van 10 tot 17 uur

Haarlem - Boeken bij de Bavo op zondag 24 juni van 9 tot 17 uur

Dordrecht - Dordtse boekenmarkt op zondag 1 juli van 10 tot 17.30 uur

Amsterdam - Boeken op het Rokin op zondag 8 juli van 10 tot 17 uur

De Steeg - Boeken- en Kunstmarkt op Landgoed Middachten op zondag 15 juli van 10 tot 17 uur

Drachten - Boeken- en Kunstmarkt op zaterdag 21 juli van 10 tot 17 uur

Elspeet - Grote Veluwse boekenmarkten op zaterdag 21 en 28 juli en op zaterdag 4 en 11 augustus van 10 tot 16 uur

Zutphen - Boekenmarkt op zondag 29 juli van 10 tot 17 uur

Amsterdam - Boeken aan de Amstel op zondag 12 augustus van 10 tot 17 uur

Bredevoort - Internationale jubileum boekenmarkt op 25 en 26 augustus van 11 tot 17 uur

Tilburg - Boeken rond het Paleis op zondag 26 augustus

Huissen - Boekenmarkt op zaterdag 1 september van 9 tot 17 uur

Schiedam - Boekenmarkt op zaterdag 8 september van 10 tot 17 uur

Alkmaar - Boeken- en Kunstmarkt op zondag 9 september van 10 tot 17 uur


Kijk hier voor dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse boekenmarkten.